Ansvarsområder

  • informere Kommissionens afdelinger, som indsamler personoplysninger, og de personer, hvis data bliver indsamlet, om deres rettigheder og forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001
  • sikre, at Kommissionens afdelinger overholder loven, når de behandler personoplysninger
  • undersøge sager om databeskyttelse
  • føre et register over Kommissionens afdelingers behandling af personoplysninger
  • samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Ledelse og organisation

Kontakt