Úkoly

  • informuje útvary Evropské komise, které shromažďují osobní údaje (tzv. správci), a osoby, o nichž jsou údaje shromažďovány (tzv. subjekty údajů), o jejich právech a povinnostech podle nařízení (EU) 2018/1725
  • zajišťuje, aby útvary Komise při zpracování osobních údajů dodržovaly právní předpisy
  • vyšetřuje případy porušení ochrany údajů
  • vede rejstřík operací, které v rámci zpracování údajů provádějí útvary Komise
  • spolupracuje s evropským inspektorem ochrany údajů

Vedení a organizace

Kontakt