De functionaris voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat verwerkingsverantwoordelijken zich aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming houden en dat de betrokkenen waarover zij gegevens verzamelen, geïnformeerd worden over hun rechten en plichten die voortvloeien uit Verordening (EU) 2018/1725.

Hij gaat hierbij onafhankelijk te werk en houdt een openbaar register bij van de verwerkingen door de Commissie.

Bij de Commissie heeft elk directoraat-generaal een co├Ârdinator voor gegevensbescherming. Vanwege de omvang van de Commissie bleek het namelijk wenselijk om in elk directoraat-generaal een centraal aanspreekpunt te hebben. Ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft een eigen functionaris voor gegevensbescherming.