Ansvarsområden

This department manages programmes in support of policies on

  • Genomföra EU:s folkhälsoprogram, konsumentprogram och initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.
  • Sköta kontakterna med 2 800 stödmottagare och uppdragstagare som arbetar med 400 projekt och tjänster inom hälsa, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Ledning och organisation

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Direktör

    Véronique Wasbauer

Kontakt