Pristojnosti

This department manages programmes in support of policies on

  • izvaja zdravstveni program EU, program varstva potrošnikov in pobudo Boljše usposabljanje za varnejšo hrano
  • ureja odnose z okoli 2 800 prejemniki sredstev in izvajalci, ki sodelujejo pri več kot 400 projektih/naročilih storitev na področju zdravja, varstva potrošnikov in varnosti hrane

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Direktor

    Véronique Wasbauer

Kontakt