Úlohy

This department manages programmes in support of policies on

  • vykonávať program EÚ v oblasti zdravia, program Spotrebitelia a iniciatívu Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny
  • riadiť vzťahy s 2 800 príjemcami a dodávateľmi, ktorí sú zapojení do 400 projektov/zákaziek na služby v oblasti zdravia, ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Vedenie a organizácia

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Riaditeľ

    Véronique Wasbauer

Kontaktné údaje