Zakres obowiązków

This department manages programmes in support of policies on

  • wdrażanie unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia, programu na rzecz konsumentów i inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”
  • współpraca z 2800 beneficjentami i wykonawcami zaangażowanymi w realizację 400 projektów i umów o świadczenie usług w dziedzinie zdrowia, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Dyrektor

    Véronique Wasbauer

Kontakt