Bevoegdheden

  • voert het gezondheidsprogramma, het consumentenprogramma en het initiatief "Betere opleiding voor veiliger voedsel" van de EU uit
  • beheert de contacten met de 2800 begunstigden en contractanten die betrokken zijn bij 400 projecten of dienstverleningscontracten op het gebied van gezondheid, consumentenbescherming en voedselveiligheid

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Leiding en organisatie

Contact