Bevoegdheden

As from 1 April 2021 CHAFEA mandate and activities are reassigned as follows:

The Consumer Programme  is delegated to the European Innovation Council and SMEs Executive Agency  'EISMEA' former EASME.

The Promotion of agricultural products is delegated to the European Research Executive Agency ‘EREA’  former REA.

Better Training for Safer Food (BTSF) and the Health Programme are delegated to the newly created European Health and Digital Executive Agency 'HaDEA'.

See the Commission Implementing Decision on the delegation of programmes to the six executive agencies.

Previously, this department managed programmes in support of policies on:

  • voert het gezondheidsprogramma, het consumentenprogramma en het initiatief "Betere opleiding voor veiliger voedsel" van de EU uit
  • beheert de contacten met de 2800 begunstigden en contractanten die betrokken zijn bij 400 projecten of dienstverleningscontracten op het gebied van gezondheid, consumentenbescherming en voedselveiligheid

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Leiding en organisatie

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Directeur

    Véronique Wasbauer

Contact