Atsakomybės sritys

This department manages programmes in support of policies on

  • Įgyvendina ES sveikatos programą, vartotojų programą ir iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“
  • Palaiko ryšius su maždaug 2800 naudos gavėjų ir rangovų, dirbančių su 400 projektų ir (arba) pagal paslaugų pirkimo sutartis sveikatos, vartotojų apsaugos ir maisto saugos srityse

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys