Atsakomybės sritys

As from 1 April 2021 CHAFEA mandate and activities are reassigned as follows:

The Consumer Programme  is delegated to the European Innovation Council and SMEs Executive Agency  'EISMEA' former EASME.

The Promotion of agricultural products is delegated to the European Research Executive Agency ‘EREA’  former REA.

Better Training for Safer Food (BTSF) and the Health Programme are delegated to the newly created European Health and Digital Executive Agency 'HaDEA'.

See the Commission Implementing Decision on the delegation of programmes to the six executive agencies.

Previously, this department managed programmes in support of policies on:

  • Įgyvendina ES sveikatos programą, vartotojų programą ir iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“
  • Palaiko ryšius su maždaug 2800 naudos gavėjų ir rangovų, dirbančių su 400 projektų ir (arba) pagal paslaugų pirkimo sutartis sveikatos, vartotojų apsaugos ir maisto saugos srityse

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Direktorius

    Véronique Wasbauer

Kontaktiniai duomenys