An scéala is déanaí

Freagrachtaí

This department manages programmes in support of policies on

  • clár sláinte an Aontais, clár tomhaltais an Aontais agus tionscnaimh an Aontais 'Oiliúint Níos Fearr le haghaidh Bia Níos Sábháilte' a chur chun feidhme
  • an caidreamh le 2,800 tairbhí agus conraitheoir atá rannpháirteach i 400 tionscadal/conradh seirbhíse i réimsí na sláinte, na cosanta tomhaltóirí agus na sábháilteachta bia a bhainistiú

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagraíocht

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    An Stiúrthóir

    Véronique Wasbauer

Teagmháil