Ülesanded

This department manages programmes in support of policies on

  • Rakendab ELi terviseprogrammi, tarbijapoliitika tegevusprogrammi ja algatust „Parem koolitus ohutuma toidu nimel”
  • Haldab suhteid 2800 abisaaja ja töövõtjaga, kes on kaasatud 400 projekti/teenuslepingusse tervise, tarbijakaitse ja toiduohutuse valdkondades

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Juhtkond ja struktuur

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Direktor

    Véronique Wasbauer

Kontaktandmed