Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

This department manages programmes in support of policies on

  • υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία, του προγράμματος για τους καταναλωτές και της πρωτοβουλίας «Καλύτερη Κατάρτιση για Ασφαλέστερα Τρόφιμα»
  • διαχείριση των σχέσεων με 2.800 δικαιούχους και αναδόχους 400 έργων/υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Διευθυντής

    Véronique Wasbauer

Επικοινωνία