Ansvarsområder

This department manages programmes in support of policies on

  • gennemfører EU's sundhedsprogram, forbrugerprogrammet og initiativet Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed
  • varetager forbindelserne med 2 800 modtagere og kontrahenter, der arbejder på 400 projekter/servicekontrakter på områderne sundhed, forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Direktør

    Véronique Wasbauer

Kontakt