Úkoly

This department manages programmes in support of policies on

  • provádět program EU v oblasti zdraví, program na ochranu spotřebitele a iniciativu Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin
  • rozvíjet spolupráci s 2 800 příjemci a smluvními partnery, kteří pracují na přibližně 400 projektech či zakázkách v oblasti veřejného zdraví, ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    ředitel

    Véronique Wasbauer

Kontakt