Отговорности

This department manages programmes in support of policies on

  • изпълнява здравната програма и програмата за потребителите на ЕС, както и инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“
  • управлява отношенията с 2800 получатели на средства и външни изпълнители, които участват в 400 проекта/договора за услуги в областта на здравеопазването, защитата на потребителите и безопасността на храните

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

  • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
    Директор

    Véronique Wasbauer

Контакт