Responsabilități

Împreună cu autorităţile naţionale competente, Comisia Europeană aplică normele UE în materie de concurenţă (articolele 101-106 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Asigurându-se că întreprinderile concurează loial, în condiţii egale, Comisia sprijină buna funcţionare a pieţelor europene. De aceste acţiuni beneficiază consumatorii, întreprinderile şi, în general, economia europeană.

În cadrul Comisiei, competenţele executive în domeniu îi revin în principal Direcţiei Generale (DG) Concurenţă. Detalii...

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – department strategy, objectives for 2020-2024

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Raport anual privind politica în domeniul concurenţei - Raportul conţine o prezentare generală a celor mai importante iniţiative şi decizii politice şi legislative adoptate de Comisia Europeană, în aplicarea legislaţiei europene în domeniul concurenţei.

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 404.2 KB

Contact