Zakres obowiązków

Komisja wraz z krajowymi organami ochrony konkurencji bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie unijnych zasad konkurencji zawartych w artykułach 101-106 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), aby usprawnić funkcjonowanie unijnych rynków i jednocześnie zagwarantować wszystkim przedsiębiorstwom jednakowe i sprawiedliwie warunki konkurowania. Przyniesie to korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom, a także całej europejskiej gospodarce.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji odpowiada przede wszystkim za bezpośrednie egzekwowanie przepisów prawa konkurencji. Więcej…

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji - Sprawozdanie to przedstawia przegląd najważniejszych inicjatyw politycznych i legislacyjnych oraz decyzji przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie ze wspólnotowym prawem konkurencji.

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 404.2 KB

Kontakt