Bevoegdheden

Samen met de nationale overheden handhaaft de Europese Commissie de EU-mededingingsregels ( artikelen 101 tot en met 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, VWEU). Die zorgen ervoor dat alle bedrijven in de EU op gelijke voet en eerlijk met elkaar kunnen concurreren, en laten zo de EU-markten beter functioneren. Zowel consumenten als bedrijven, en de hele Europese economie hebben daar baat bij.

Bij de Commissie is in de eerste plaats het directoraat-generaal (DG) Concurrentie hiervoor bevoegd. Meer hierover…

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks verslag over het mededingingsbeleid - Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven op beleids- en wetgevingsvlak en de voornaamste besluiten van de Europese Commissie in verband met de toepassing van het EU-mededingingsrecht.

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 402.8 KB

Contact