Responsabbiltajiet

Il-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni, tinforza b’mod dirett ir-regoli dwar il-kompetizzjoni tal-KE, l-Artikoli 101-106 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE), biex is-swieq tal-UE jaħdmu aħjar, billi tiżgura li l-kumpaniji kollha jikkompetu bl-istess mod u b'mod ġust abbażi tal-mertu tagħhom. Dan hu ta’ benefiċċju għall-konsumaturi, in-negozji u b’mod ġenerali l-ekonomija Ewropea.

Fi ħdan il-Kummissjoni, id-Direttorat Ġenerali (DĠ) għall-Kompetizzjoni hu primarjament responsabbli għal dawn is-setgħat ta’ infurzar dirett. Aktar...

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – department strategy, objectives for 2020-2024

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni - Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-aktar politika importanti u l-inizzjattivi u deċiżjonijiet leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni Ewropea fl-applikazzjoni tal-liġi dwar il-kompetizzjoni ta' l-UE.

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 402.8 KB

Kuntatt