Odgovornosti

Europska komisija u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje izravno provodi pravila tržišnog natjecanja EU-a, u skladu s člancima 101. – 106. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), kako bi se poboljšalo funkcioniranje tržištâ EU-a osiguravanjem ravnopravnog i poštenog natjecanja svih trgovačkih društava na temelju njihovih zasluga. Od toga imaju koristi potrošači, poduzeća i cjelokupno europsko gospodarstvo.

Glavna uprava (GU) za tržišno natjecanje unutar Komisije nadležna je prije svega za spomenute izravne izvršne ovlasti. Više…

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja - Tim se izvješćem daje pregled najvažnijih politika i zakonodavnih inicijativa te odluka koje je donijela Europska komisija u okviru primjene prava tržišnog natjecanja EU-a.

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 402.8 KB

Kontakt