Úlohy

GR CNECT vypracováva a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

10 politických priorít Komisie prispieva Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CNECT) k týmto cieľom: 

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

 

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 156.7 KB

Kontaktné údaje