Atsakomybės sritys

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

 

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 156.1 KB

Kontaktiniai duomenys