Ansvarsområden

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Europa direkt

Verksamhetsrapport med statistik om frågor som Europa direkt har hanterat

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 411.5 KB

Kontakt