Pristojnosti

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Europe Direct

Poročilo o dejavnosti s statističnimi podatki v zvezi s poizvedbami, ki jih obravnava služba Europe Direct.

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 623.3 KB

Kontakt