Úlohy

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Služba Europe Direct

Správa o činnosti so štatistikami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberá služba Europe Direct

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 1.4 MB

Kontaktné údaje