Zakres obowiązków

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Europe Direct

Sprawozdanie z działalności: zawiera dane statystyczne dotyczące pytań, które skierowano do Europe Direct

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 454.9 KB

Kontakt