Atsakomybės sritys

Plans and reports

Planai ir ataskaitos

Valdymo planas, kuriame išsamiai nurodyti tikslai, veikla ir ištekliai

Veiklos ataskaita, iš kurios matyti metų laimėjimai, iniciatyvos ir panaudoti ištekliai

Strateginis planas, kuriame paaiškinama 2016–2020 m. padalinio strategija ir tikslai

Metinė darbo programa, kurioje aprašomi tam tikroms politikos sritims ar finansavimo programoms skirti biudžeto skyriai

„Europe Direct“

Veiklos ataskaitos, kuriose pateikiama „Europe Direct“ nagrinėtų užklausų statistika

Kontaktiniai duomenys