Atsakomybės sritys

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

„Europe Direct“

Veiklos ataskaita, kurioje pateikiama „Europe Direct“ nagrinėtų užklausų statistika

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 454.9 KB

Kontaktiniai duomenys