Ansvarsområden

Generaldirektoratet för klimatpolitik (GD Klimatpolitik) leder kommissionens klimatarbete både inom EU och internationellt.

Vår viktigaste uppgift är att formulera och genomföra EU:s klimatåtgärder och klimatstrategier så att Europa senast 2050 kan bli den första klimatneutrala och klimatresilienta kontinenten.

Vi har en ledande roll när det gäller att utveckla och underlätta tillämpningen av kostnadseffektiva strategier och lagar för att genomföra EU:s gröna giv. Vi främjar innovativ teknik för att fasa ut fossila bränslen och bekämpa den globala uppvärmningen. Vi strävar efter välstånd och välbefinnande genom en ny klimatkultur i Europa och ett ändrat samhällsbeteende. Vi upprätthåller EU:s ambitiösa globala ledarskap i klimatarbetet och bidrar till att skydda ozonlagret och stärka den internationella och inhemska koldioxidmarknaden. Vi bidrar till grön finansiering genom att se till att klimatåtgärder integreras i EU:s budget och EU:s och medlemsländernas strategier.

Relaterade politikområden:

 

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 318.2 KB

Kontakt