Úlohy

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy (GR CLIMA) riadi úsilie Európskej komisie v oblasti boja proti zmene klímy na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Jeho hlavným poslaním je formulovať a vykonávať politiky a stratégie EÚ v oblasti klímy, aby sa EÚ mohla do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom odolným voči zmene klímy.

GR CLIMA zohráva vedúcu úlohu pri tvorbe a uľahčovaní vykonávania nákladovo efektívnych politík a právnych predpisov, ktorých cieľom je realizácia Európskej zelenej dohody GR podporuje inovatívne technológie dekarbonizácie, ktoré prispievajú k boju proti globálnemu otepľovaniu. Jeho cieľom je zabezpečiť prosperitu a blahobyt, vytvoriť novú klimatickú kultúru v Európe a zmeniť správanie v celej našej spoločnosti. Zachováva si ambiciózne celosvetové vedúce postavenie týkajúce sa opatrení v oblasti klímy, ochrany ozónovej vrstvy a posilnenia medzinárodného a domáceho trhu s uhlíkom. Prispieva k zelenému financovaniu a zabezpečuje začlenenie opatrení v oblasti klímy do rozpočtu EÚ, do politík EÚ, ako aj politík jej členských štátov.

Súvisiace oblasti politiky:

 

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 318.2 KB

Kontaktné údaje