Отговорности

ГД „Действия по климата“ разработва и изпълнява политиките на Комисията във връзка с:

В рамките на 10-те политически приоритета на Комисията ГД „Действия по климата“ допринася за:

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 41.3 KB

Контакт