Bevoegdheden

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • de begrotingsvoorstellen van de Commissie opstellen en ter stemming voorleggen aan Raad en Parlement
  • de uitgaven van de EU beheren
  • de begrotingsmiddelen van de Commissie aan de verschillende diensten toewijzen
  • de bijdragen van de EU-landen aan de begroting innen
  • de inkomsten en uitgaven beheren en controleren
  • de jaarrekening van de EU opstellen
  • het regelgevingskader voor de begroting voorstellen en toepassen
  • het kwijtingsproces coördineren, van de voorbereiding tot en met de uitvoering van de aanbevelingen van de Raad en het Parlement.
  • verslag uitbrengen over de uitvoering van de begroting
  • het ABAC-boekhoudsysteem beheren

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 372.1 KB

Contact