Responsabbiltajiet

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • jipprepara l-proposti tal-baġit tal-Kummissjoni, li mbagħad issir votazzjoni dwarhom mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill
  • jimmaniġġja n-nefqa tal-UE
  • jalloka r-riżorsi tad-dipartimenti tal-Kummissjoni
  • jiġbor il-kontribuzzjonijiet tal-baġit mill-pajjiżi tal-UE
  • jimmaniġġja l-funzjoni tat-teżor, jeżegwixxi l-pagamenti kollha u jirċievi d-dħul kollu tal-baġit tal-UE
  • jippubblika l-kontijiet annwali tal-UE
  • jipproponi u jimplimenta l-qafas regolatarju għall-baġit tal-UE
  • jikkoordina l-proċedura ta' kwittanza mill-preparazzjoni għas-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet ta' kwittanza tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
  • jirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE
  • jimmaniġġja l-ABAC, li hi s-sistema ta' kontabilità tal-Kummissjoni

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – department strategy, objectives for 2020-2024

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 385.7 KB

Kuntatt