Atbildība

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • Izstrādāt ES budžeta projektu, par kuru tad balso Eiropas Parlaments un Padome.
  • Pārvaldīt ES izdevumus.
  • Piešķirt līdzekļus Komisijas struktūrvienībām.
  • Ievākt ES dalībvalstu iemaksas ES budžetā.
  • Pildīt kases funkcijas, veikt visus maksājumus un saņemt visus ES budžeta ieņēmumus.
  • Publicēt ES gada pārskatu.
  • Ierosināt un īstenot ES budžeta regulējumu.
  • Koordinēt budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru no sagatavošanas līdz pat Eiropas Parlamenta un Padomes sniegto ieteikumu par budžeta izpildi īstenošanai.
  • Ziņot par ES budžeta izpildi.
  • Pārvaldīt Komisijas grāmatvedības sistēmu “ABAC”.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 379.4 KB

Kontakti