Felelősségi területek

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • előkészíti a Bizottság költségvetési javaslatait, amelyekről azután az Európai Parlament és a Tanács szavaz
  • kezeli az uniós kiadásokat
  • forrásokat biztosít a Bizottság szervezeti egységeinek
  • beszedi a tagállamok költségvetési hozzájárulásait
  • elvégzi a kincstári feladatokat, végrehajtja az összes kifizetést és bevételezi az uniós költségvetésbe befizetett pénzeket
  • közzéteszi az EU éves beszámolóját
  • javaslatot tesz az uniós költségvetés szabályozási keretére és végrehajtja azt
  • koordinálja a mentesítési eljárást, az előkészületektől az Európai Parlament és a Tanács mentesítési ajánlásain alapuló intézkedések végrehajtásáig
  • jelentést tesz az uniós költségvetés végrehajtásáról
  • irányítja a Bizottság elszámolási rendszerét (ABAC)

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – department strategy, objectives for 2020-2024

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 385.7 KB

Elérhetőségek