Freagrachtaí

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • tograí buiséid an Choimisiúin a ullmhú; déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle vótáil orthu ina dhiaidh sin
  • caiteachas an Aontais a bhainistiú
  • acmhainní a leithdháileadh ar ranna an Choimisiúin
  • ranníocaíochtaí le buiséid an Aontais a bhailiú ó na Ballstáit
  • feidhm an chisteáin a bhainistiú, na híocaíochtaí uile a chur i gcrích agus glacadh leis an teacht isteach uile chuig buiséad an Aontais.
  • cuntais bhliantúla an Aontais Eorpaigh a fhoilsiú
  • an creat rialála do bhuiséad an Aontais a mholadh agus a chur chun feidhme
  • an nós imeachta urscaoilte a chomhordú ón uair a ullmhaítear tograí Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle go dtí go gcuirtear an nós imeachta leantach i gcrích
  • tuarascáil faoi chur chun feidhme bhuiséad an Aontais a chur ar fáil
  • ABAC, córas cuntasóireachta an Choimisiúin, a bhainistiú

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 435.4 KB

Teagmháil