Vastuualueet

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • valmistelee komission talousarvioesitykset, jotka hyväksytään Euroopan parlamentin ja neuvoston äänestyksellä
  • hallinnoi EU:n menoja
  • osoittaa varoja komission yksiköille
  • kerää EU-maiden EU:n talousarvioon suorittamat maksut
  • huolehtii kassanhallinnasta, EU:n suorittamista maksuista ja EU:n talousarvion tuloista
  • julkaisee EU:n vuotuiset tilinpäätökset
  • tekee ehdotuksen EU:n budjetin sääntelykehykseksi ja huolehtii sen täytäntöönpanosta
  • koordinoi vastuuvapausmenettelyä valmisteluvaiheesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vastuuvapaussuositusten seurantaan
  • raportoi EU:n talousarvion toteuttamisesta
  • hallinnoi komission kirjanpitojärjestelmää (ABAC)

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 379.4 KB

Yhteydenotot