Ülesanded

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • Koostab komisjoni iga-aastased eelarveettepanekud, mille üle seejärel hääletavad Euroopa Parlament ja nõukogu
  • Haldab ELi kulusid
  • Eraldab komisjoni üksustele vahendeid
  • Kogub ELi liikmesriikidelt eelarvemakseid
  • Täidab rahahalduse ülesannet, teeb makseid ja võtab vastu kõik ELi eelarve tulud
  • Avaldab ELi aastaaruandeid
  • Teeb ettepaneku ELi eelarve regulatiivraamistiku kohta ja rakendab raamistikku
  • Koordineerib eelarve täitmisele heakskiidu andmist alates ettevalmistamisest kuni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud soovitusteni
  • Annab aru ELi eelarve täitmise kohta
  • Haldab komisjoni raamatupidamissüsteemi ABAC

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 385.7 KB

Kontaktandmed