Ansvarsområder

This department develops and carries out the Commission's policies on:

  • forberedelse af Kommissionens budgetforslag, som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet
  • forvaltning af EU's udgifter
  • tildeling af ressourcer til Kommissionens afdelinger
  • opkrævning af bidrag fra EU-landene
  • forvaltning af økonomifunktionen, gennemførelse af alle betalinger og modtagelse af alle indtægter til EU's budget
  • offentliggørelse af EU's årsregnskaber
  • forslag til og gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer for EU-budgettet
  • koordinering af dechargeproceduren fra forberedelse til opfølgning af Europa-Parlamentets og Rådets henstillinger om decharge
  • rapportering om gennemførelsen af EU-budgettet
  • forvaltning af ABAC, Kommissionens regnskabsføringssystem

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 385.7 KB

Kontakt