Úkoly

  • připravit rozpočtové návrhy Komise, o kterých poté hlasuje Evropský parlament a Rada
  • spravovat výdaje EU
  • přidělovat prostředky jednotlivým útvarům Komise
  • vybírat příspěvky do rozpočtu od zemí EU
  • zajišťovat finanční správu, provádět všechny platby a přijímat veškeré příspěvky do rozpočtu EU
  • zveřejňovat roční účetní závěrku EU
  • navrhovat a provádět právní předpisy pro rozpočet EU
  • koordinovat postup udělení absolutoria, od jeho příprav až po kroky vyplývající z doporučení Evropského parlamentu a Rady vydaných při samotném udělení absolutoria
  • podávat zprávy o plnění rozpočtu EU
  • spravovat systém ABAC (akruální účetnictví Komise)

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

 

 

 

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 260.9 KB

Kontakt