Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens strategier för

Generaldirektoratet bidrar till följande av kommissionens tio politiska prioriteringar:

Förvaltningsplan som beskriver mål, verksamhet och resurser i detalj

Verksamhetsrapport över årets resultat, initiativ och använda resurser

Kommissionens årliga arbetsprogram