Responsabilități

DG AGRI elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Din lista celor 10 priorități de politică ale Comisiei, DG AGRI contribuie la:

Planul de management – obiective, activități și resurse, prezentate pe larg

Raportul de activitate – realizări, inițiative, resurse utilizate de-a lungul anului

Programul anual de lucru al Comisiei