Bevoegdheden

DG AGRI zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake:

DG AGRI draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen

Jaarverslag: initiatieven, resultaten en ingezette middelen van het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma van de Commissie