Bevoegdheden

DG AGRI zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake:

DG AGRI draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2016-2020

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Plannen en verslagen

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen

Jaarverslag: initiatieven, resultaten en ingezette middelen van het voorbije jaar

Strategisch plan: strategie en doelstellingen van het departement voor 2016-2020

Jaarlijks werkprogramma van de Commissie

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 163.5 KB

Contact