Responsabbiltajiet

Id-DĠ AGRI jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Mill-10 prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni, id-DĠ AGRI jikkontribwixxi għal:

Pjan ta' maniġment b'objettivi, attivitajiet u riżorsi dettaljati

Rapport ta' attività li juri t-twettiq, l-inizjattivi u r-riżorsi użati matul is-sena

Programm ta' ħidma annwali tal-Kummissjoni