Atbildība

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts palīdz īstenot šīs:

Vadības plāns ar sīkāk aprakstītiem mērķiem, darbībām un resursiem

Darbības pārskats, kurā aprakstīti gada laikā gūtie sasniegumi, īstenotās iniciatīvas un izmantotie resursi

Komisijas gada darba programma