Atsakomybės sritys

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų:

Plans and reports

Planai ir ataskaitos

Valdymo planas, kuriame išsamiai nurodyti tikslai, veikla ir ištekliai

Veiklos ataskaita, iš kurios matyti metų laimėjimai, iniciatyvos ir panaudoti ištekliai

Strateginis planas, kuriame paaiškinama 2016–2020 m. padalinio strategija ir tikslai

Komisijos metinė darbo programa

Kontaktiniai duomenys