Felelősségi területek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság a következő területekre vonatkozó uniós szakpolitikákat alakítja ki és hajtja végre:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság a Bizottság tíz szakpolitikai prioritása közül a következők megvalósításában működik közre:

Tervek és jelentések

Irányítási terv – a célkitűzések, tevékenységek és erőforrások részletes ismertetése

Éves tevékenységi jelentés – a tárgyévben indított kezdeményezések, az elért eredmények és a felhasznált erőforrások ismertetése

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016 és 2020 közötti időszakra szóló stratégiájának és célkitűzéseinek ismertetése

A Bizottság éves munkaprogramja

Elérhetőségek