Odgovornosti

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj razvija i provodi politike Komisije u području:

Od deset političkih prioriteta Komisije Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj pridonosi sljedećim područjima:

Plans and reports

Planovi i izvješća

Plan upravljanja s detaljnim opisom ciljeva, aktivnosti i sredstava

Izvješće o radu s opisom postignuća, inicijativa i resursa upotrijebljenih tijekom godine

Strateški plan s opisom strategije i ciljeva uprave za razdoblje 2016. – 2020.

Godišnji program rada Komisije

Kontakt