Odgovornosti

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj razvija i provodi politike Komisije u području:

Od deset političkih prioriteta Komisije Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj pridonosi sljedećim područjima:

Plan upravljanja s detaljnim opisom ciljeva, aktivnosti i sredstava

Izvješće o radu s opisom postignuća, inicijativa i upotrijebljenih sredstava tijekom godine

Godišnji program rada Komisije