An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Is é AS AGRI a cheapann agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Cuireann AS AGRI leis na tosaíochtaí seo de 10 dtosaíocht pholaitiúla an Choimisiúin:

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2016–2020

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 229.9 KB

Teagmháil