Freagrachtaí

Is é AS AGRI a cheapann agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Cuireann AS AGRI leis na tosaíochtaí seo de 10 dtosaíocht pholaitiúla an Choimisiúin:

Plans and reports

Pleananna agus tuarascálacha

An plean bainistíochta, ina bhfuil cuspóirí mionsonraithe, gníomhaíochtaí agus acmhainní

An tuarascáil ar ghníomhaíochtaí, ina bhfuil cur síos ar a bhfuil bainte amach, ar thionscnaimh agus ar acmhainní a úsáideadh le linn na bliana

An plean straitéiseach, ina mínítear straitéis agus cuspóirí na seirbhíse don tréimhse 2016-2020

Clár oibre bliantúil an Choimisiúin

Teagmháil