Ülesanded

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Komisjoni 10 poliitilisest prioriteedist annab õigusküsimuste peadirektoraat oma panuse järgmistesse:

Majandamiskava üksikasjalike eesmärkide, meetmete ja ressurssidega

Tegevusaruanne saavutuste, algatuste ja aasta jooksul kasutatud ressursside kohta

Komisjoni iga-aastane tööprogramm