Plans and reports

Planer og rapporter

Ledelsesplan med detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer

Aktivitetsrapport, der viser resultater, initiativer og anvendte ressourcer i løbet af året

Strategisk plan, der forklarer afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Kommissionens årlige arbejdsprogram

Kontakt